Interface

ERP چیست؟

ERP چیست؟

ERP چیست؟ ERP چیست؟سالیان متمادی برنامه های کاربردی مورد استفاده در سیستمهای اطلاعاتی بصورت مجزا (functional)ارائه میشد و هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشتند. چنین نرم افزارهایی مورد توجه و علاقه شرکتهای کوچک بود و براحتی نیازهای خود را توسط این برنامه های کاربردی (application) برآورده میکردند. ERP چیست ؟ ERP(Enterprise Resource Planning ) سیستمی جامعی […]
نمایش بیشتر
Ajax یا آژاکس یا ای جکس چیست؟

Ajax یا آژاکس یا ای جکس چیست؟

Ajax یا آژاکس آژاکس،در این مقاله که نوشته آقای جسی جیمز گررت است سعی بر تعریف فناوری آژاکس شده است تا کسانی که تازه در این باره شنیده اند راحتتر این فناوری نو ظهور را درک وشناسایی نمایند. تعریف آژاکس همانطور که گفته شد آژاکس یک فناوری است. آژاکس متشکل از چندین فناوری دیگراست که […]
نمایش بیشتر
X