سیستمERP

ERP چیست؟

ERP چیست؟

ERP چیست؟ ERP چیست؟سالیان متمادی برنامه های کاربردی مورد استفاده در سیستمهای اطلاعاتی بصورت مجزا (functional)ارائه میشد و هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشتند. چنین نرم افزارهایی مورد توجه و علاقه شرکتهای کوچک بود و براحتی نیازهای خود را توسط این برنامه های کاربردی (application) برآورده میکردند. ERP چیست ؟ ERP(Enterprise Resource Planning ) سیستمی جامعی […]
نمایش بیشتر
X