دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ متفکرانه

4 مرحله آسان برای دیجیتال مارکتینگ متفکرانه

4 مرحله آسان برای دیجیتال مارکتینگ متفکرانه دیجیتال مارکتینگ متفکرانه ،«دیجیتال مارکتینگ به هرگونه‌­ای از بازاریابی محصولات و خدمات می­‌گویند که از طریق دستگاه‌­های الکترونیکی انجام می‌­شود». طبق این تعریف، دیجیتال مارکتینگ مفهوم نسبتاً جدیدی نیست، بلکه اولین بازاریابی دیجیتال صورت گرفته در دنیا مربوط می‌­شود به بیش از ۱۰۰ سال پیش. رادیو سال ۱۸۹۶ […]
نمایش بیشتر
X