وب سایت یا پورتال؟

وب سایت یا پورتال؟

یک سازمان مجموعه ای از مشتریان، شرکا و کارمندان با نیازهای خاص و اغلب متفاوت دارد که همه علاقه مند به دریافت الکترونیکی اطلاعات و خدمات از آن سازمان میباشند. برای پاسخگویی به این تنوع، پورتال اصفهان وب توسط گروه اینترنتی پوشش ایجاد شده است